Disorder

Summer Heat and Dampness

acute high fever which is unrelieved by, sweating, heaviness in the body, nausea, vomiting, diarrhoea, heavy headed, fatigue, lethargy, thirst, irritability, restlessness, concentrated urine, sore throat, sticky sweating, symptoms worse around noon.

Formula

Bai Hu Jia Cang Zhu Tang

Hou Po Xia Ling Tang

Huang Lian Xiang Ru Yin

Huo Xiang Zheng Qi San

Ji Su San

Li Shi Qing Shu Yi Qi Tang

Lian Po Yin

Liu Yi San

Qing Luo Yin

Qing Shu Yi Qi Tang (1)

Qing Shu Yi Qi Tang (2)

San Ren Tang

Xin Jia Xiang Ru Yin

Acupuncture

LI-4

LU-6

RN-12

SJ-6

SP-9

ST-36