Disorder

Heart and Kidney Yin Deficiency

mild chest pain, palpitation with anxiety, irritability, night sweats, facial, dry mouth and throat, sensation of heat in the palms and, soles, dizziness, tinnitus, sore lower back, insomnia.

Formula

Dan Shen Yin

Huang Lian E Jiao Tang

Ren Shen Yang Yin Tang

Sheng Mai San

Tian Wang Bu Xin Dan

Yi Guan Jian

Zhi Gan Cao Tang

Zuo Gui Yin

Acupuncture

BL-14

BL-15

BL-23

HT-5

HT-7

KI-3

KI-6

LU-7

M-HN-3

PC-6

RN-17