Disorder

Acute Phase

stiff neck, muscle spasms, opisthotonos or convulsions, high fever, malaise, headache, drowsiness, vomiting.

Formula

Bai Hu Tang

Bai Tou Weng Tang

Ling Jiao Gou Teng Tang

Niu Huang Cheng Qi Tang

Qing Wen Bai Du Yin

Qing Ying Tang

Wu Wei Xiao Du Yin

Xiao Er Hui Chun Dan

Zhi Jing San

Zi Xue Dan

Acupuncture

BL-40

DU-14

DU-26

GB-34

LI-11

M-UE-1