Disorder

Heart Yin Deficiency Fire

palpitations, insomnia, sensation of heat in the palms and, soles, night sweats, dry mouth and throat, dizziness and tinnitus, restlessness and fatigue, poor concentration and memory, forgetfulness, lower back ache, dry stools or constipation.

Formula

Bai Zi Yang Xin Wan

Huang Lian E Jiao Tang

San Cai Feng Shui

Sheng Mai San

Suan Zao Ren Tang

Tian Wang Bu Xin Dan

Yi Guan Jian

Zhen Zhu Mu Wan

Zhen Zhu Wan

Zhu Sha An Shen Wan

Acupuncture

BL-15

BL-18

BL-23

HT-5

HT-7

KI-3

KI-6

LR-3

PC-6

PC-7

RN-17