Disorder

External Pathogens Invade Stomach

acute nausea and vomiting, accompanied by variable signs and, symptoms, depending on the type of pathogen, involved.

Formula

Huo Xiang Zheng Qi San

Ju Pi Zhu Ru Tang (2)

Xin Jia Xiang Ru Yin

Yin Qiao San

Acupuncture

DU-14

LI-4

PC-6

RN-12

SJ-5

ST-44