Disorder

Stomach Qi Deficiency Cold

slight morning sickness, nausea without vomiting or vomiting, dilute fluids, tiredness, feeling cold, poor appetite, depression.

Formula

An Zhong San

Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan

Li Zhong Wan

Sheng Jiang Ban Xia Tang

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

Acupuncture

BL-20

BL-21

PC-6

RN-12

RN-13

ST-36